Welke houtpellets zijn geschikt voor mij?

Onze pellet-experts helpen je graag verder

(NL) Allehoutpellets-box

(NL) Allehoutpellets-box
-6%
Huur:
€ 36,00 / jaar
Waarborg:
€ 60,50
Pellets:
€ 279,00
€ 261,00
incl. BTW, excl levering
In voorraad
Enkel thuislevering mogelijk!

De ALLEHOUTPELLETS-BOX is een opslagsilo voor losse houtpellets voor particulier gebruik met vele voordelen.

 • U kan gebruik maken van bulkpellets
 • geen gesleur meer met zakken
 • geen verpakkingsafval
 • groot gebruiksgemak en comfort
 • aan huis geleverd en geïnstalleerd
 • geen eigen investering en voordelige houtpellet-prijs !
 • afmetingen box: 1m x 1,2m x 1,85m hoog
 • DOORGANG moet min. 1,85m hoog zijn !
 • inhoud 900 kg Allehoutpellets bulk selection, 6 mm, premium TOP-kwaliteit.

Opm.: Houtpellets zijn een biomasa-product, m.a.w. het uitzicht en de product-kwaliteit kunnen binnen de gestelde normen enigszins afwijkend zijn.

Hoe aanvragen?

Bezoek één van onze verdeelpunten of contacteer ons per telefoon of e-mail en doe een aanvraag voor het gewenste aantal Allehoutpellets-boxen. We vullen voor u de overeenkomst in tweevoud in en bieden deze ter ondertekening aan ( 1 exemplaar voor de klant).

Betaling huur?

Betaling van het volledige huurbedrag ( zie abonnementscontract) kan per overschrijving voor de eerste levering of bij de eerste levering in cash of bancontact.

Bij hernieuwing per overschrijving of eerstvolgende levering.

Leveringstermijn en leveringskost?

De levering of vervanging van de Allehoutpellets-box wordt steeds vooraf afgesproken met de klant.

Allehoutpellets.be verbindt zich ertoe om na verzoek van de klant binnen de 8 werkdagen de lege Allehoutpellets-box te vervangen met een opnieuw gevulde box.

De leveringskost kan je zelf berekenen of bij ons opvragen. De kostprijs is gelijk aan de prijs van de levering van een pallet houtpellets.

Plaatsingstips Allehoutpellets-box:

Voorzie een toegankelijke, beschutte plaats om de Allehoutpellets-box te plaatsen. Gelieve rekening te houden met de volgende afmetingen:

1m x 1,2m vloeroppervlakte en een hoogte van 1,8 meter

De doorgang dient ten minste een breedte te hebben van 1,10m en een hoogte van 1,85m. Indien we met de meeneem-heftruck ( breedte 2,05m en hoogte 1,85m) de stelplaats van de box kunnen bereiken, is een verharde ondergrond niet nodig.

Indien plaatsing noodzakelijk is met een transpallet, dient u te beschikken over een verharde en vlakke ondergrond voor de toegang en stelplaats van de box.

Graag bij twijfel ons steeds vooraf contacteren ! 

De Allehoutpellets-box wordt best gestald in een droge ruimte. Minimale vereiste is een plaats onder een afdak ! 

Hoe pellets aftappen uit de box?

 • plaats een emmer onder de aftap-opening onderaan de silo
 • trek aan het schuifje, pellets vallen in emmer
 • kies je gewenste hoeveelheid
 • sluit het schuifje terug volledig

Belangrijk ! 

De Allehoutpellets-box mag enkel gevuld worden met houtpellets afkomstig van LDR-Trading bvba. Het verbreken van de sluitingszegel van de vulopening of het vaststellen van onrechtmatig gebruik leidt tot verlies van de waarborg ( 60,50 euro incl. BTW).

Tevens verbindt de klant er zich toe de Allehoutpellets-box te gebruiken als goede huisvader ( zie algemene voorwaarden).

Algemene voorwaarden Allehoutpellets-box

Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Het staat de klant vrij de overeenkomst te allen tijde stop te zetten. LDR-Trading BVBA kan de overeenkomst eveneens stopzetten indien de klant de bepalingen van het contract niet naleeft.

De klant geniet gedurende de volledige duur van het contract een absolute waarborg op bevoorrading met houtpellets van LDR-Trading BVBA.

De Allehoutpellets-box wordt gevuld afgeleverd en is voorzien van een verzegeling van het bovendeksel. Het is de klant verboden deze zegel te verbreken.

De allehoutpellets-box is eigendom van LDR-Trading BVBA. Hij mag niet worden overgedragen, uitgeleend of onderverhuurd. Hij is uitsluitend bestemd om houtpellets afkomstig van LDR-Trading BVBA in op te slaan.

Op verzoek van de klant gaat Allehoutpellets.be of verdeelpunt Allehoutpellets.be binnen de 8 werkdagen over tot standaardvervanging van de lege box door een opnieuw gevulde Allehoutpelletsbox. De bepalingen van onderhavig contract zijn van toepassing op de nieuwe Allehoutpellets-box.

De Allehoutpellets-box dient verplicht minstens 1 keer per jaar opnieuw gevuld te worden. Standaardvervanging artikel 5 is verplicht minimaal 1 keer/jaar.

De prijs van het abonnement bedraagt 3 euro per maand of 36 euro per jaar per Allehoutpellets-box. Dit bedrag moet per factuur betaald worden, een eerste keer voor of tijdens de levering en vervolgens op de vervaldag van het contract. De abonnementsprijs kan jaarlijks herzien worden op 1 januari.

De klant verbindt zich ertoe de Allehoutpellets-box te gebruiken als een goede huisvader. Hij is verplicht om LDR-Trading te vergoeden voor elke beschadiging, verlies, inbeslagname, schade of vernietiging, ongeacht de oorzaak ervan. Hij is eveneens aansprakelijk voor alle schade die door het materiaal aan een derde zou zijn berokkend. LDR-Trading BVBA wijst bovendien elke aansprakelijkheid af voor schade ingevolge verkeerd gebruik van de box door de klant.

Verbreking van de verzegeling bij de vulopening van de Allehoutpellets-box brengt van rechtswege beëindiging van het contract en verlies van de waarborg mee.

Bij stopzetting van het abonnement is de klant verplicht de Allehoutpellets-box die in zijn bezit is, terug te geven. Het bedrag van het abonnement wordt hem terugbetaald naar rato van het aantal verstreken maanden.

Bij niet-teruggave van de Allehoutpellets-box na afloop van het contract of bij stillegging gedurende meer dan 1 jaar ( zie artikel 6), zal aan de klant een factuur van 750 euro incl .BTW worden toegezonden voor verkoop.

 

 

 

 

 

x

Recensies

Er zijn momenteel geen recensies geschreven.