Welche Holzpellets sind für mich geeignet?

Unsere Pellet-Experten helfen Ihnen gerne weiter

Disclaimer

Disclaimer: de hierna opgenomen bepalingen zijn vrijblijvend en worden enkel ter beschikking gesteld teneinde de handelaar attent te maken op enkele wettelijke verplichtingen m.b.t. de inrichting van een webshop en als inspiratiebron voor het opstellen van algemene voorwaarden voor het gebruik van de webshop. Onderstaande tekst is helemaal niet bedoeld als een volledig juridisch advies. Het zijn algemene bepalingen die moeten aangepast worden aan de specifieke situatie van de handelaar en zijn webshop. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de handelaar om ervoor te zorgen dat hij in orde is met de toepasselijke wettelijke bepalingen, en hiervoor desgevallend juridisch advies inwint (in het bijzonder indien financiële diensten worden aangeboden). KBC Bank NV aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid.